|


Security Bárány Kft.

COMPANY PRESENTATIONREFERENCE:
DOWNLOADThe management of our company has more than 25 years of professional experience: we started our profession at one of the asset protection companies that were established immediately after the regime change..

Over the years - following legislative and technical changes and developments - we have placed a lot of emphasis on being among the property protection companies that provide quality services. Our employees have been in asset protection for several years, and before that, several of them served in an armed organization. Security guards who apply to our company go through a very serious entrance exam and the subsequent probationary period (supervised by experienced security guards and management).

Our employees take part in regular professional and legal training, self-defence and martial arts training, so we can safely say that we carry out the tasks entrusted to us with highly qualified and thoroughly prepared property guards, even at the national level.

The service system of Security Bárány Kft. is similar to the military and police service systems. We appoint a responsible commander for each guarded object and task, including guard commanders for each service, and guards based on the tasks to be performed.

The equipment of the guards: winter and summer clothing with a photo badge, depending on the task can be supplemented with a radio transceiver, coercive devices (rubber baton, gas spray, handgun, work-tested guard dog) and bulletproof vest.

Digitized video and audio recording systems have been introduced to protect and prevent legal and criminal proceedings, which are increasingly common in today's world.

We organize a guard log for each guarded object, in which the tasks and instructions necessary to carry out guarding in accordance with the expectations of our Clients are recorded, as well as the guard service, the specific guard instructions and service regulations of the object to be guarded.

Design, construction and servicing of asset protection systemsFor more than 15 years, our company has started designing, implementing and continuously servicing asset protection alarm systems, surveillance camera systems, facial recognition or magnetic card entry and exit systems, license plate recognition automatic barriers, fire and smoke alarm systems. The security intrusion protection with the surveillance camera system that signals the alarm and the infrared barrier network protection made it possible to continuously monitor live intrusions or unauthorized exits.

We build the systems with our own specialists, not with subcontractors, so we can provide continuous servicing without delay, which is extremely important! It's no use having a system in place if you have to wait weeks for servicing when something goes wrong!

Our specialists take part in continuous training, so we constantly follow the technical development, and we even recommend more developments to the esteemed Client, thereby saving costs.

Other activities related to asset protectionOur company is in contact with professional cleaners, garden builders and caretakers, and earthmoving companies, so we can handle all such tasks on the site, factory area or settlement.
Security Bárány Kft.

CÉGBEMUTATÓREFERENCIA:
LETÖLTÉSCégünk vezetése több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik: közvetlenül a rendszerváltást követően megalakuló vagyonvédelmi cégek egyikénél kezdtük a szakmát.

Az évek folyamán - követve a jogszabályi és technikai változásokat és fejlesztéseket - végig nagy súlyt fektettünk arra, hogy a minőségi szolgáltatást nyújtó vagyonvédelmi cégek közé tartozzunk.

Munkatársaink több éve a vagyonvédelemben, előtte többen valamelyik fegyveres szervezetnél teljesítettek szolgálatot. A cégünkhöz jelentkező vagyonőrök nagyon komoly felvételi vizsgán, és az utána következő próbaidőn (melyet tapasztalt vagyonőrök és a vezetőség is felügyel) mennek át.

A munkatársaink rendszeres szakmai és jogi továbbképzéseken, önvédelmi és küzdősport-edzéseken vesznek részt, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy országos szinten is magasan képzett és alaposan felkészült vagyonőrökkel végezzük a reánk bízott feladatokat.

A Security Bárány Kft. szolgálati rendszere a katonai és rendőrségi szolgálati rendszerekhez hasonló. Minden őrzött objektumhoz, valamint feladathoz kinevezünk felelős parancsnokot, ezen belül szolgálatonként őrparancsnokokat, és az elvégzendő feladatok alapján őröket.

Az őrök felszerelése: téli-nyári ruházat fényképes kitűzővel, feladattól függően kiegészülhet rádió adó-vevővel, kényszerítő eszközökkel (gumibot, gázspray, maroklőfegyver, munkavizsgás őrkutya) és golyóálló mellénnyel.

A mai világban egyre elterjedtebb jogi és büntetőügyi procedúrák kivédésére és megelőzésére rendszeresítettek a digitalizált videó és audio rögzítő rendszerek.

Minden őrzött objektumhoz rendszeresítünk őrnaplót, melyben feljegyzésre kerülnek a Megbízóink elvárásainak megfelelő őrzés elvégzéséhez szükséges feladatok, utasítások, valamint rögzítve van az őrszolgálat, az őrzendő objektum specifikus őrutasítása és szolgálati szabályzata.

Vagyonvédelmi rendszerek megtervezése ,kivitelezése , szervizelése

Cégünk több mint 10 éve megkezdte a vagyonvédelmi riasztórendszerek , térfigyelő kamerarendszerek ,arcfelismerős vagy mágneskártyás be-ki léptető rendszerek , rendszámfelismerő automata sorompók , tűzjelző és füst jelző rendszerek megtervezését kivitelezését és folyamatos szervizelését .

A térvédelmi behatolás védelem a riasztást jelző térfigyelő kamerarendszerrel és az infrasorompós térháló védelemmel lehetővé tette az élőképes behatolás vagy engedély nélküli kilépés folyamatos megfigyelését.

A rendszerek kiépítését saját szakemberekkel végezzük , nem alvállalkozó cégekkel ,így a szervízelést is folyamatosan késedelem nélkül tudjuk biztosítani ami rendkívül fontos ! Hiába van egy rendszer kiépítve , ha a szervizelésre mikor valami hiba lép fel heteket kell várni !

A szakembereink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt , így a technikai fejlődést folyamatosan követjük sőt több fejlesztést mi ajánlunk a tisztelt Megbízónak , ezzel is költségeket megtakarítva.

További a vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenységek végzése

Cégünk kapcsolatban áll proffesszionális takarító , kertépítő és gondozó , földmunkagépes , cégekkel így minden ami a telephelyen , gyárterületen vagy településen lévő ilyennemű feladatok vannak , azt is eltudjuk látni.